8 zdravotných benefitov pitia vína

8 zdravotných benefitov pitia vína

V poslednej dobe sa čoraz častejšie stretávam s „clickbaitovými“ článkami, ktoré vyzývajú na úplné vylúčenie alkoholu zo života v rámci údajného zdravého životného štýlu, označujú akýkoľvek alkoholický nápoj za jed a ich nadpisy sú plné vyjadrení typu “aj kvapka alkoholu škodí vášmu zdraviu”. Táto tendencia k zjednodušovaniu a radikalizácii názorov vyvolávajúcich emócie je v dnešnej uponáhľanej a na kliky zameranej spoločnosti bohužiaľ čoraz častejšia. Často v týchto článkoch chýba diferenciácia medzi typmi alkoholických nápojov, ich kvalitou, požívaným množstvom a ostatnými súvisiacim skutočnosťami a obmedzujú sa len na zjednodušené lakonické závery o celkovej škodlivosti, čím výpovedne strácajú relevanciu.

Je dôležité pripomenúť, že zatiaľ čo nadmerná konzumácia alkoholu nespochybniteľne škodí zdraviu a môže viesť rôznym fyzickým či psychickým ochoreniam vrátane závislosti, vedecké štúdie ukazujú aj iný pohľad na jeho umiernenú konzumáciu. Aj z tohto dôvodu som si dovolil spísať 8 dôvodov, pre ktoré by ste mali zvážiť striedmu a zodpovednú konzumáciu kvalitného vína, ktoré som zároveň podporil konkrétnymi vedeckými štúdiami.

1. Antioxidanty a srdcovocievne choroby: Jedným z kľúčových benefitov pitia vína je jeho vysoký obsah antioxidantov, ako je napríklad resveratrol, ktorý sa nachádza hlavne v červenom víne. Resveratrol oplýva celou radou pozitívnych vlastností, vrátane tých protizápalových a môže taktiež prispievať k znižovaniu rizika srdcovocievnych chorôb. Ďalším významným flavonoidom, ktorý je v posledných rokoch čoraz viac skúmaný pre jeho možné zdravotné benefity, je quercetin. Mnoho štúdií sa zaoberá tzv. francúzskym paradoxom, ktorý sa vyznačuje nízkym výskytom srdcovocievnych chorôb vo francúzskej populácii aj s prispením pravidelnej konzumácie červeného vína. Jednou z takýchto štúdií je napríklad Wine, alcohol, platelets, and the French paradox for coronary heart disease. Prípadne jedna z novších štúdií, táto konkrétne z roku 2019 Red Wine Consumption and Cardiovascular Health.

2. Zlepšenie cholesterolu: Štúdie naznačujú, že umiernené pitie vína môže zlepšiť hladinu “dobrého” HDL cholesterolu v krvi. Na kardioprotektívnych účinkoch miernej konzumácie červeného vína sa podieľajú rôzne mechanizmy – zatiaľ čo alkohol sa zdá byť zodpovedný za zvýšenie plazmatického HDL-C, polyfenolová zložka môže hrať kľúčovú úlohu pri znižovaní výskytu T2D a oxidácii LDL (zlý cholesterol). Viac napríklad v štúdii publikovanej v roku 2019 s názvom Red Wine Consumption and Cardiovascular Health.

3. Ochrana pred určitými typmi rakoviny: Výskumy naznačujú, že antioxidanty v červenom víne, ako je resveratrol, môžu pomáhať chrániť pred niektorými typmi rakoviny, napríklad rakovinou prostaty a prsníka (Resveratrol potentiates grape seed extract induced human colon cancer cell apoptosis).

4. Podpora dlhovekosti: Výskum na Harvardovej univerzite poukázal na to, že resveratrol môže prispievať ku spomaľovaniu starnutia a predlžovaniu dĺžky života vďaka svojim účinkom na gén sirtuin 1, ktorý je spojený s dlhovekosťou (Small molecule activators of sirtuins extend Saccharomyces cerevisiae lifespan).

5. Zníženie rizika diabetes mellitus 2. typu: Niektoré štúdie ukazujú, že umiernené pitie vína môže zlepšiť citlivosť na inzulín a tým pomôcť v prevencii diabetes mellitus 2. typu (napríklad štúdia Moderate alcohol consumption lowers the risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective observational studies).

6. Pozitívny vplyv na trávenie: Nedávne štúdie indikujú, že víno obsahuje zlúčeniny, ktoré môžu podporovať zdravie črevnej mikroflóry a napomáhať tráveniu. Takýmito štúdiami je napríklad štúdia z roku 2018 The effects of grape and red wine polyphenols on gut microbiota – A systematic review alebo z roku 2019 Red wine consumption associated with increased gut microbiota α-diverzity in 3 independent cohorts, v ktorej závere autori uviedli, že konzumácia červeného vína bola pozitívne spojená so zvýšenou α-diverzitou črevnej mikroflóry, a to dokonca aj pri zriedkavej konzumácii vína. Biele víno tiež vykazovalo menšiu, ale pozitívnu súvislosť s α-diverzitou, zatiaľ čo sme nevideli žiadne asociácie s inými kategóriami alkoholu.

7. Zlepšenie kognitívnych funkcií: Niektoré štúdie ukazujú, že umiernená konzumácia vína môže mať pozitívny vplyv na kognitívne funkcie a môže znižovať riziko rozvoja neurodegeneratívnych ochorení ako je Alzheimerova choroba. Medzi jednu z aktuálnych štúdií na uvedenú tému patrí napríklad štúdia publikovaná v roku 2019 Alcohol drinking, cognitive functions in older age, predementia, and dementia syndromes, prípadne štúdie Diet and Alzheimer’s disease risk factors or prevention: the current evidence.

8. Podpora zdravia kostí: Červené víno obsahuje vysoké množstvo minerálov ako napríklad draslík a mangán, ktoré sú dôležité pre zdravie kostí. Zaujímavou je štúdia, ktorej záverom je uvedené, že mierny príjem alkoholu je pozitívne spojený so zvýšenou „bone mineral density“ (Do lifestyle choices explain the effect of alcohol on bone mineral density in women around menopause?).

V ďalšej štúdii publikovanej len pred pár mesiacmi (2023) bol rozoberaný súvis quercetínu v rámci vyššieho príjmu flavonoidov, ktoré viedli ku nižšej pravdepodobnosti nástupu stareckej chatrnosti/krehkosti (Higher intake of dietary flavonols, specifically dietary quercetin, is associated with lower odds of frailty onset over 12 years of follow-up among adults in the Framingham Heart Study).

Spoločným menovateľom pre mnohé zo zdravotných benefitov tak boli flavonoidy resveratrol a quercetín, ktoré sa vyskytujú najmä v červených vínach (v menšom množstve aj v bielych), ale napríklad aj B-glukoronid nachádzajúci sa v červených vínach, ktoré zreli v sudoch, alebo kyselina protocatechitická, ktorá sa zase vyskytovala v bielych vínach vyzrievaných v sude.

Záverom len uvediem, že aj z vyššie uvedeného dôvodu Vínny klub od svojho založenia charakterizuje motto “kvalita nad kvantitou”, čo sa odráža v našom prístupe k výberu vín do portfólia. Táto filozofia podčiarkuje naše presvedčenie, že kvalitné víno by malo byť zdrojom radosti a pôžitku, nie prostriedkom k intoxikácii. V zodpovedných a rozumných množstvách sa zároveň môže jednať o zdraviu prospešný doplnok k vyváženej strave, a to ideálne ku tej „stredomorskej“, ktorá je bohatá na ryby, ovocie a zeleninu a ktorá by podľa najnovších výskumov mala dopĺňať a podporovať pozitívne účinky flavonoidov obsiahnutých vo víne.

Body
  • Získajte body za nákup. Získajte 1 bodov za každé 1.00 vynaložené
  • image
    Použiť body pri platbe

    Spôsob prepočtu: 1.00 = 100 bodov

  • Konvertovať body na kupón

    Spôsob prepočtu: 1.00 = 100 bodov

Body Body