ZASADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

INTERNETOVÉHO – ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

www.vinnykub.sk

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Naša webová stránka, www.vinnyklub.sk (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa kvôli pohodliu označujú ako „súbory cookie“). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme zapojili. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našich webových stránkach.

Čl. II

Vysvetlenie pojmov

Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý je odoslaný spolu so stránkami tohto webu a uložený vašim prehliadačom na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy.

Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu našich webových stránok. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

Pixelová, alebo značka je malý neviditeľný text alebo obrázok na webovej stránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webových stránok. Za týmto účelom sa pomocou webových pixelov, alebo značiek ukladajú rôzne údaje o vás.

Technické alebo funkčné cookiesNiektoré súbory cookie zaisťujú, že určité časti webových stránok fungujú správne a že vaše preferencie používateľov zostanú známe. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčujeme návštevu našich webových stránok. Takto nemusíte pri návšteve našich webových stránok opakovane zadávať rovnaké informácie a napríklad položky zostanú vo vašom nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme umiestňovať bez vášho súhlasu.

Štatistické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našich webových stránok. Žiadame vás o povolenie umiestňovať štatistické súbory cookie.

Reklamné cookiesNa tomto webe používame reklamné cookies, ktoré nám umožňujú získať prehľad o výsledkoch kampane. To sa deje na základe profilu, ktorý vytvoríme na základe vášho správania na webovej stránke www.vinnyklub.sk. Vďaka týmto súborom cookie ste ako návštevník webových stránok prepojení s jedinečným identifikátorom, ale tieto súbory cookie nebudú profilovať vaše správanie a záujmy pri zobrazovaní prispôsobených reklám.

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely.

Pretože tieto súbory cookie sú označené ako sledovacie súbory cookie, žiadame vás o povolenie ich umiestnenia.

Tlačidlá sociálnych médiíNa náš web sme zaradili tlačidlá pre na podporu webových stránok (napr. „Páči sa mi to“, „pin“) alebo zdieľania (napr. „Tweetu“) na sociálnych sieťach, ako je . Tieto tlačidlá pracujú s časťami kódu pochádzajúcimi zo samotného . Tento kód umiestňuje súbory cookie. Tieto tlačidlá sociálnych médií môžu tiež ukladať a spracovávať určité informácie, takže sa vám môže zobraziť prispôsobená reklama.

Prečítajte si prosím vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môžu pravidelne meniť) a prečítajte si, čo robia s vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracúvajú pomocou týchto súborov cookie. Získané údaje sú čo najviac anonymizované. sa nachádzajú v USA.

Umiestnené cookies

WooCommerce – Functional

Google Adsense – Marketing/Tracking

Google Analytics – Statistics

Google Tag Manager for WordPress – Statistics

Čl. III

Súhlas

Keď navštívite náš web prvýkrát, ukážeme vám kontextové okno s vysvetlením o súboroch cookie. Akonáhle kliknete na „Uložiť preferencie“, súhlasíte s tým, že použijeme kategórie súborov cookie a doplnkov, ktoré ste vybrali v kontextovom okne, ako je to popísané v týchto zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že náš web už nemusí správne fungovať. 

Spravujte svoje nastavenia súhlasu:

Zaistenie základných funkcií – Používanie týchto súborov cookies zaručí, že táto stránka spolu s jej obsahom zostane funkčná a použiteľná. Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si používateľ výslovne vyžiadal alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.

Lepšia ponuka služieb – Používanie týchto súborov cookies nám umožňuje optimalizáciu tejto webovej stránky pre Vás. Na základe zmeraných údajov vieme, čo môžeme zlepšiť a postupným prispôsobovaním našich služieb a ponúk sa tak staráme o čo možno najoptimálnejší zážitok z nakupovania. Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.

Relevantná reklamná ponuka – Používanie týchto súborov cookies nám umožňuje zvýšiť relevantnosť reklamných ponúk a akcií. Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na marketingové účely.

Čl. IV

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
 • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite sa na kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako narábame s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu na ochranu údajov).

Čl. V

Povolenie/zakázanie a odstraňovanie súborov cookie

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že ak sú všetky súbory cookie zakázané, náš web nemusí fungovať správne. Pokiaľ cookies vymažete vo svojom prehliadači, budú znova umiestnené po vašom súhlase, keď znova navštívite naše webové stránky.

Čl. VI

Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky k našim zásadám používania súborov cookie a tomuto vyhláseniu, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

Vínny klub, s.r.o., 

so sídlom Kalinčiakova 1077/24, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika,

IČO: 54 807 441,  

DIČ:  2121791716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 52285/T

Štatutárny zástupca: JUDr. Libor Kovařík, konateľ

Telefón: +421 910 267 428

Email: kovarik@vinnyklub.sk

Body
 • Získajte body za nákup. Získajte 1 bodov za každé 1.00 vynaložené
 • image
  Použiť body pri platbe

  Spôsob prepočtu: 1.00 = 100 bodov

 • Konvertovať body na kupón

  Spôsob prepočtu: 1.00 = 100 bodov

Body Body